POJAČAN NADZOR INSPEKCIJE RADA


POJAČAN NADZOR INSPEKCIJE RADA

Odeljenje inspekcije rada u Sremskoj Mitrovici je dana 21.10.2015. godine, organizovalo pojačane nadzore na teritoriji Sremskog okruga i to u delatnosti trgovine. Primarni cilj ove akcije je suzbijanje rada na crno, ali će se tokom nadzora kontrolisati i primena drugih obaveza propisanih Zakonom o radu i Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu.

U skladu sa izmenama i dopunama Zakona o radu od prošle godine, poslodavci su dužni da na mestu rada zaposlenih drže njihove ugovore o radu. Inspektori rada su za nepoštovanje ove odredbe, izdavali poslodavcima prekršajne naloge na licu mesta. Propisana kazna za preduzetnika je 50.000 dinara, a za pravna lica 100.000 dinara, kao i 10.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu.

Bez obzira na intezivne aktivnosti inspekcije rada u borbi protiv rada na crno i dalje ima poslodavaca koji izbegavaju da izvrše prijavu na obavezno socijalno osiguranje svojih zaposlenih. Ovakvim ponašanjem ih lišavaju kako zdravstvenog osiguranja, tako i prava na penziju.

Činjenica je da neki poslodavci zasnivaju radni odnos samo sa zaposlenima u prvoj smeni, dok u drugoj smeni drže radnike na crno. U cilju suzbijanja ove pojave, inspekcija rada je organizovala smenski rad i vrši nadzore na terenu i u poslepodnevnim časovima.

Prema rečima Vladana Tanasića, načelnika odeljenja inspekcije rada za Sremski upravni okrug, tokom današnje akcije, izvršeno je 27 nadzora na teritoriji Srema. Inspektori rada su izdali 3 prekršajna naloga, a povodom 1 prekršaja biće podnet zahtev za pokretanje  prekršajnog postupka.

POJAČAN NADZOR INSPEKCIJE RADA 2