ПОЈАЧАН НАДЗОР ИНСПЕКЦИЈЕ РАДА


POJAČAN NADZOR INSPEKCIJE RADA

Одељење инспекције рада у Сремској Митровици је дана 21.10.2015. године, организовало појачане надзоре на територији Сремског округа и то у делатности трговине. Примарни циљ ове акције је сузбијање рада на црно, али ће се током надзора контролисати и примена других обавеза прописаних Законом о раду и Законом о безбедности и здрављу на раду.

У складу са изменама и допунама Закона о раду од прошле године, послодавци су дужни да на месту рада запослених држе њихове уговоре о раду. Инспектори рада су за непоштовање ове одредбе, издавали послодавцима прекршајне налоге на лицу места. Прописана казна за предузетника је 50.000 динара, а за правна лица 100.000 динара, као и 10.000 динара за одговорно лице у правном лицу.

Без обзира на интезивне активности инспекције рада у борби против рада на црно и даље има послодаваца који избегавају да изврше пријаву на обавезно социјално осигурање својих запослених. Оваквим понашањем их лишавају како здравственог осигурања, тако и права на пензију.

Чињеница је да неки послодавци заснивају радни однос само са запосленима у првој смени, док у другој смени држе раднике на црно. У циљу сузбијања ове појаве, инспекција рада је организовала сменски рад и врши надзоре на терену и у послеподневним часовима.

Према речима Владана Танасића, начелника одељења инспекције рада за Сремски управни округ, током данашње акције, извршено је 27 надзора на територији Срема. Инспектори рада су издали 3 прекршајна налога, а поводом 1 прекршаја биће поднет захтев за покретање  прекршајног поступка.

POJAČAN NADZOR INSPEKCIJE RADA 2