Daily Archives: 3. novembar 2015.


IZVOD IZ ZAPISNIKA SA KOLEGIJUMA OD 3.11. 2015. GODINE

Pored sagledavanja i dogovora o aktivnostima inspekcijskih službi na području Sremskog upravnog okruga, tema sastanka se odnosila na iskazivanju nedostajućih inspekcija i inspektora. Na osnovu procena za optimalnim potrebama vršenja nadzora u Sremskom upravnom okrugu, neophodno je popuniti postojeća ili sistematizovati nova radna mesta u inspekcijama. Posebno je naglašeno da je na području Sremskog upravnog […]

izvod iz zapisnika