IZVOD IZ ZAPISNIKA SA KOLEGIJUMA OD 3.11. 2015. GODINE


Pored sagledavanja i dogovora o aktivnostima inspekcijskih službi na području Sremskog upravnog okruga, tema sastanka se odnosila na iskazivanju nedostajućih inspekcija i inspektora.

Na osnovu procena za optimalnim potrebama vršenja nadzora u Sremskom upravnom okrugu, neophodno je popuniti postojeća ili sistematizovati nova radna mesta u inspekcijama.

Posebno je naglašeno da je na području Sremskog upravnog okruga potrebno obezbediti postojanje turističke inspekcije, zdravstvene inspekcije, kao i inspektora za kontrolu i kvalitet poljoprivrednog zemljišta i bezbednost hrane.

izvod iz zapisnika