ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА КОЛЕГИЈУМА ОД 3.11. 2015. ГОДИНЕ


Поред сагледавања и договора о активностима инспекцијских служби на подручју Сремског управног округа, тема састанка се односила на исказивању недостајућих инспекција и инспектора.

На основу процена за оптималним потребама вршења надзора у Сремском управном округу, неопходно је попунити постојећа или систематизовати нова радна места у инспекцијама.

Посебно је наглашено да је на подручју Сремског управног округа потребно обезбедити постојање туристичке инспекције, здравствене инспекције, као и инспектора за контролу и квалитет пољопривредног земљишта и безбедност хране.

izvod iz zapisnika