BRANKO LOĐINOVIĆ – ČIČAN


Biti sa čika Brankom Lođinović – Čičanom iz  Grgurevaca je čast, radost, sećanje na bol, ratne strahote, ali najviše na život. Učesnik je II svetskog rada i u poodmaklim 90-tim godinama života, još uvek je žustri govornik na svim manifestacijama antifašističke borbe, gde prenosi svoja lična iskustva. Na upečatljiv način, vrlo emotivno, odslikava ta nesrećna vremena. Naročito posebnu pažnju posvećuje trenucima za oslobođenje voljenog Srema i Sremske Mitrovice. I danas se bori da budemo svoji na svome, da poštujemo ono što je naše, a istorija da se ne prekraja.

Svima želi miran život i dobro zdravlje, a našoj deci srećniju budućnost.

BRANKO LOĐINOVIĆ – ČIČAN