IZVOD IZ ZAPISNIKA SA KOLEGIJUMA SREMSKOG UPRAVNOG OKRUGA OD 07. DECEMBRA 2015. GODINE


Na redovnom, mesečnom kolegijumu Sremskog upravnog okruga, izneta su i sledeća karakteristična zapažanja i aktivnosti inspekcijskih službi.

Zbog nastupajuće sezone klanja stoke, rade se pregledi na trihinelu i za sada je u 3 slučaja i to u opštini Šid registrovana trihinela. Tokom predstojećih praznika, kontrole  iz oblasti veterinarske inspekcije će biti pojačane.

Od strane republičkog upravnog inspektora rađeni su kontrolni nadzori i kontrola gradskih uprava u Sremskoj Mitrovici. Nisu ustanovljene nepravilnosti u radu. U toku su kontrolni nadzori biračkih spiskova, zbog predstojećih izbora.

Republički inspektor za bezbednost plovidbe je ukazao na pojavu registracije plutajućih objekata, kao objekata za sport i rekreaciju, a koji najčešće službe za obavljanje ugostiteljske delatnosti. Rad ove inspekcije otežava okolnost zbog loše opremljenosti po pitanju plovila iako postoji čamac koji je repariran, ali zbog nerešenih imovinskih odnosa između Pokrajine i Republike, još uvek nije stavljen na korišćenje.

Novom dopunom Zakona o šumama, promet drva vraćen je u nadležnost Šumarske i lovne inspekcije. Sa njihove strane u toku je kontrola lova i objekata.

3

U akciji kontrole robe sa krivotvorenim žigom, Tržišna inspekcija je učestvovala u saradnji sa Interpolom, policijom i carinom. Akcija je imala veliki efekat. Značajna aktivnost Tržišne inspekcije odnosi se i na recikliranje robe sa falsifikovanim markicama, posebno sa žigom NAJK, KONVERS i ČEMPION.

Od strane republičkog inspektora za kontrolu alkolohola, alkoholnih i bezalkoholnih pića, u prošlom mesecu urađeno je 113 kontrola i podneto 14 prijava.

Sanitarna inspekcija vrši nadzor stacioniranih ustanova i kao primer teške situacije navodi se Hitna pomoć u Sremskoj Mitrovici. U opštini Šid, zbog od ranije prisutne pojave trihineloze na ovom području, neophodno je da se izvrši sistematska deratizacija.

U kontrolama suzbijanja rada na crno, Inspekcija rada je ustanovila veliki broj takvih slučajeva. Proteklog meseca održana je i Međunarodna konferencija o suzbijanju sive ekonomije rada na crno, koja će u  mnogome doprineti boljoj efikasnosti rada i same inspekcije.