Daily Archives: 8. januar 2016.


IZVOD IZ ZAPISNIKA SA KOLEGIJUMA

08.01.2016. godine, održan je Kolegijum Sremskog upravnog okruga na kojem je najveći akcenat stavljen na arhiviranje predmeta od strane okruženih područnih jedinica, a za proteklu 2015. godinu. Konstatovano je takođe i da je u toku izrada izveštaja o radu i Planova rada za 2016. godinu. Najveći problem istakao je ovom prilikom Dragan Gavrilović, republički inspektor […]