Daily Archives: 8. јануар 2016.


ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА КОЛЕГИЈУМА

08.01.2016. године, одржан је Колегијум Сремског управног округа на којем је највећи акценат стављен на архивирање предмета од стране окружених подручних јединица, а за протеклу 2015. годину. Констатовано је такође и да је у току израда извештаја о раду и Планова рада за 2016. годину. Највећи проблем истакао је овом приликом Драган Гавриловић, републички инспектор […]