ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА КОЛЕГИЈУМА


08.01.2016. године, одржан је Колегијум Сремског управног округа на којем је највећи акценат стављен на архивирање предмета од стране окружених подручних јединица, а за протеклу 2015. годину. Констатовано је такође и да је у току израда извештаја о раду и Планова рада за 2016. годину.

Највећи проблем истакао је овом приликом Драган Гавриловић, републички инспектор за безбедност пловидбе, а који се огледа у недостатку пловила за потребе ове инспекције као и чињеницу да највећа марина у Сремској Митровици нема плутајућу дозволу ни за један објекат. Ови проблеми морају бити решени на нивоу града.

Инспекција рада у претходном периоду учествовала је у више акција у Новом Саду и Београду, а на подручју Сремске Митровице вршен је надзор на теретанама.