IZVOD IZ ZAPISNIKA SA KOLEGIJUMA


08.01.2016. godine, održan je Kolegijum Sremskog upravnog okruga na kojem je najveći akcenat stavljen na arhiviranje predmeta od strane okruženih područnih jedinica, a za proteklu 2015. godinu. Konstatovano je takođe i da je u toku izrada izveštaja o radu i Planova rada za 2016. godinu.

Najveći problem istakao je ovom prilikom Dragan Gavrilović, republički inspektor za bezbednost plovidbe, a koji se ogleda u nedostatku plovila za potrebe ove inspekcije kao i činjenicu da najveća marina u Sremskoj Mitrovici nema plutajuću dozvolu ni za jedan objekat. Ovi problemi moraju biti rešeni na nivou grada.

Inspekcija rada u prethodnom periodu učestvovala je u više akcija u Novom Sadu i Beogradu, a na području Sremske Mitrovice vršen je nadzor na teretanama.