IZVOD IZ ZAPISNIKA SA KOLEGIJUMA OD 08.02.2016. GODINE


Tokom meseca januara okončan je ciklus ocenjivanja za 2015. godinu.

Inspekcija rada sprovela je akciju kontrole igraonica i dečijih vrtića i pojačan nadzor u oblasti trgovine i ugostiteljstva. Tokom januara meseca, desila se i smrtna povreda na radu u Inđiji.

Veterinarska inspekcija u januaru mesecu imala je posetu Mešovitog Komiteta Rusije.