Daily Archives: 8. mart 2016.


IZVOD IZ ZAPISNIKA SA KOLEGIJUMA OD 08.03.2016. GODINE

Inspekcija rada učestvovala je u više akcija u okviru kojih su kontrolisane kladionice u prigradskim naseljima u Beogradu i kontrolisan je rad na crno. Tržišna inspekcija kontrolisala je cenu i kvalitet brašna, a veterinarska inspekcija po preporuci premijera, vršila je kontrolu farmera. Od strane pokrajinske šumarske i lovne inspekcije planirane su sa MUP-om akcije zbog […]