ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА КОЛЕГИЈУМА ОД 08.03.2016. ГОДИНЕ


Инспекција рада учествовала је у више акција у оквиру којих су контролисане кладионице у приградским насељима у Београду и контролисан је рад на црно.

Тржишна инспекција контролисала је цену и квалитет брашна, а ветеринарска инспекција по препоруци премијера, вршила је контролу фармера.

Од стране покрајинске шумарске и ловне инспекције планиране су са МУП-ом акције због недозвољене сече. У области ловства почело је бројање дивљачи, а у области шумарства резање резница као и редовна сеча ради обнављања.

Покрајинска санитарна инспекција у фебруару месецу радила је по плану и програму. Са Заводом за јавно здравље, санитарна инспекција је у сталној акцији на граничном прелазу због миграната.

Све инспекције сагласне су да је њихов рад отежан услед техничких проблема тј. због недостатка возила, неадекватног смештаја, недостатка горива, малог броја инспектора, неизмирених материјалних трошкова од стране ресорних министарстава итд.