ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА ЗАЈЕДНИЧКЕ СЕДНИЦЕ САВЕТА СРЕМСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА И ОКРУЖНОГ ШТАБА ЗА ВС ОД 9.3.2016.ГОДИНЕ


Начелник Округа Илија Милиновић, отворио је седницу Савета Сремског управног округа и Окружног штаба за ванредне ситуације, уз напомену да је седница сазвана телефонским путем због хитности, односно високог водостаја и неповољне прогнозе хидрометеоролоше ситуације за наредних неколико дана. Седница Савета сазвана је у циљу анализе постојеће ситуације и планирања мера, које је неопходно предузети.

Од стране Хидрометеоролошких стручњака Русије, упозорени смо да је за наредних неколико дана временска прогноза изузетно неповољна по целу Србију и да иста предвиђа обилне падавине, односно 80-100 литара воде по м2. Тренутно је на територији Сремског округа свуда редовна одбрана од поплава, изузимајући село Хртковце, где је уведена ванредна одбрана. Насип је саниран на свим местима где је то било потребно протекле године. Водостај Дрине тренутно је знатно већи од водостаја Саве, те се из тих разлога доток Дрине константно прати.

Констатовано је да је у магацинима обезбеђена одређена количина џакова и фолија довољна за прву интервенцију. Механизација је исправна у задовољавајућем стању, оспособљена и довољна за могућу интервенцију. Констатовано је такође да је на подручју Сремског округа, све спремно за могуће неприлике.

Упућен је апел свим локалним самоуправама да у најскорије време одрже седнице општинских штабова и донесу закључке да у смислу припреме за могућу ванредну ситуацију, сагледају своје расположиве капацитете. Неопходно је прегледати грађевинске машине, обезбедити одређене количине горива, обезбедити људство итд., а након одржаних седница записнике са истих проследити Центру за ванредне ситуације.

У случају наступања ванредних догађаја о предузетим мерама одмах обавестити начелника Сремског управног округа, као команданта Окружног штаба за ванредне ситуације и Сектор за ванредне ситуације у Сремској Митровици.

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА ЗАЈЕДНИЧКЕ СЕДНИЦЕ САВЕТА СРЕМСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА И ОКРУЖНОГ ШТАБА ЗА ВС ОД 9.3.2016.ГОДИНЕ