IZVOD IZ ZAPISNIKA SA ZAJEDNIČKE SEDNICE SAVETA SREMSKOG UPRAVNOG OKRUGA I OKRUŽNOG ŠTABA ZA VS OD 9.3.2016.GODINE


Načelnik Okruga Ilija Milinović, otvorio je sednicu Saveta Sremskog upravnog okruga i Okružnog štaba za vanredne situacije, uz napomenu da je sednica sazvana telefonskim putem zbog hitnosti, odnosno visokog vodostaja i nepovoljne prognoze hidrometeorološe situacije za narednih nekoliko dana. Sednica Saveta sazvana je u cilju analize postojeće situacije i planiranja mera, koje je neophodno preduzeti.

Od strane Hidrometeoroloških stručnjaka Rusije, upozoreni smo da je za narednih nekoliko dana vremenska prognoza izuzetno nepovoljna po celu Srbiju i da ista predviđa obilne padavine, odnosno 80-100 litara vode po m2. Trenutno je na teritoriji Sremskog okruga svuda redovna odbrana od poplava, izuzimajući selo Hrtkovce, gde je uvedena vanredna odbrana. Nasip je saniran na svim mestima gde je to bilo potrebno protekle godine. Vodostaj Drine trenutno je znatno veći od vodostaja Save, te se iz tih razloga dotok Drine konstantno prati.

Konstatovano je da je u magacinima obezbeđena određena količina džakova i folija dovoljna za prvu intervenciju. Mehanizacija je ispravna u zadovoljavajućem stanju, osposobljena i dovoljna za moguću intervenciju. Konstatovano je takođe da je na području Sremskog okruga, sve spremno za moguće neprilike.

Upućen je apel svim lokalnim samoupravama da u najskorije vreme održe sednice opštinskih štabova i donesu zaključke da u smislu pripreme za moguću vanrednu situaciju, sagledaju svoje raspoložive kapacitete. Neophodno je pregledati građevinske mašine, obezbediti određene količine goriva, obezbediti ljudstvo itd., a nakon održanih sednica zapisnike sa istih proslediti Centru za vanredne situacije.

U slučaju nastupanja vanrednih događaja o preduzetim merama odmah obavestiti načelnika Sremskog upravnog okruga, kao komandanta Okružnog štaba za vanredne situacije i Sektor za vanredne situacije u Sremskoj Mitrovici.

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA ZAJEDNIČKE SEDNICE SAVETA SREMSKOG UPRAVNOG OKRUGA I OKRUŽNOG ŠTABA ZA VS OD 9.3.2016.GODINE