Monthly Archives: april 2016


DAN VOJSKE SRBIJE (22.04.2016.)

U kasarni „Jugovićevo“ u Novom Sadu danas je obeležen Dan vojske Srbije. Svečanost je organizovala komanda 1. brigade Kopnene vojske. Na proslavi su učestvovali i pripadnici Vojske Srbije i predstavnici sa područja Sremskog okruga. General Petrović, komandant Novosadskog garnizona je rekao da su se sve jedinice Garnizona Novi Sad sabrale na jednom mestu, da simbolično […]

1

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA KOLEGIJUMA OD 08.04.2016. GODINE

Ilija Milinović, načelnik Okruga upoznao je prisutne načelnike okružnih područnih jedinica sa zaključcima sa sastanka načelnika svih okruga i predstavnika Minisarstva državne uprave i lokalne samouprave. Upravna inspekcija od trenutka raspisivanja izbora, vrši vanredni i redovni nadzor biračkih spiskova lokalnih samouprava Sremskog i Mačvanskog okruga. Kontroliše se i overa potpisa za predstojeće izbore. U toku […]


SASTANAK U VLADI SA NAČELNICIMA UPRAVNIH OKRUGA

U Vladi RS 04. aprila 2016. godine, održan je sastanak u organizaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i načelnika Upranvih okruga. Osnovna tema sastanka odnosila se na sprovođenje jedne od najznačajnijih odredbi Zakona o opštem upravnom postupku – razmena podataka iz službenih evidencija Sagledavanje podataka o kapacitetima i saradnji  jedinica lokalne samouprave sa drugim […]

SASTANAK U VLADI SA NAČELNICIMA UPRAVNIH OKRUGA