Daily Archives: 4. april 2016.


SASTANAK U VLADI SA NAČELNICIMA UPRAVNIH OKRUGA

U Vladi RS 04. aprila 2016. godine, održan je sastanak u organizaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i načelnika Upranvih okruga. Osnovna tema sastanka odnosila se na sprovođenje jedne od najznačajnijih odredbi Zakona o opštem upravnom postupku – razmena podataka iz službenih evidencija Sagledavanje podataka o kapacitetima i saradnji  jedinica lokalne samouprave sa drugim […]

SASTANAK U VLADI SA NAČELNICIMA UPRAVNIH OKRUGA