САСТАНАК У ВЛАДИ СА НАЧЕЛНИЦИМА УПРАВНИХ ОКРУГА


У Влади РС 04. априла 2016. године, одржан је састанак у организацији Министарства државне управе и локалне самоуправе и начелника Упранвих округа.

Основна тема састанка односила се на спровођење једне од најзначајнијих одредби Закона о општем управном поступку – размена података из службених евиденција

Сагледавање података о капацитетима и сарадњи  јединица локалне самоуправе са другим органима и имаоцима  јавних овлашћења, треба да дају увид у стање и начин на који општине и градови фунционишу, како би рад Радне групе за израду препорука о размени података био адекватан одговор на њихове потребе и капацитете.

САСТАНАК У ВЛАДИ СА НАЧЕЛНИЦИМА УПРАВНИХ ОКРУГА