SASTANAK U VLADI SA NAČELNICIMA UPRAVNIH OKRUGA


U Vladi RS 04. aprila 2016. godine, održan je sastanak u organizaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i načelnika Upranvih okruga.

Osnovna tema sastanka odnosila se na sprovođenje jedne od najznačajnijih odredbi Zakona o opštem upravnom postupku – razmena podataka iz službenih evidencija

Sagledavanje podataka o kapacitetima i saradnji  jedinica lokalne samouprave sa drugim organima i imaocima  javnih ovlašćenja, treba da daju uvid u stanje i način na koji opštine i gradovi funcionišu, kako bi rad Radne grupe za izradu preporuka o razmeni podataka bio adekvatan odgovor na njihove potrebe i kapacitete.

SASTANAK U VLADI SA NAČELNICIMA UPRAVNIH OKRUGA