Daily Archives: 8. april 2016.


IZVOD IZ ZAPISNIKA SA KOLEGIJUMA OD 08.04.2016. GODINE

Ilija Milinović, načelnik Okruga upoznao je prisutne načelnike okružnih područnih jedinica sa zaključcima sa sastanka načelnika svih okruga i predstavnika Minisarstva državne uprave i lokalne samouprave. Upravna inspekcija od trenutka raspisivanja izbora, vrši vanredni i redovni nadzor biračkih spiskova lokalnih samouprava Sremskog i Mačvanskog okruga. Kontroliše se i overa potpisa za predstojeće izbore. U toku […]