ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА КОЛЕГИЈУМА ОД 08.04.2016. ГОДИНЕ


Илија Милиновић, начелник Округа упознао је присутне начелнике окружних подручних јединица са закључцима са састанка начелника свих округа и представника Минисарства државне управе и локалне самоуправе.

Управна инспекција од тренутка расписивања избора, врши ванредни и редовни надзор бирачких спискова локалних самоуправа Сремског и Мачванског округа. Контролише се и овера потписа за предстојеће изборе. У току је и контрола максималног броја запослених у локалним самоуправама. Републичка комунална инспекција у сарадњи са санитарном инспекцијом вршила је надзор у Колубарском и Мачванском округу, док се за наредни месец планира контрола Јужнобачког и Сремског округа од стране ове инспекције.

Тржишна инспекција током марта месеца урадила је 81 контролу, поднела 10 захтева за покретање прекршајног поступка. Контрола ове инспекције све специјализованија, а контроле се врше по налозима секторакоји су углавном усмерени на борбу против сиве економије. Ове контроле раде се у сарадњи са инспекцијом рада.

Инспекција рада у марту месецу контролисала је физичко-техничко обезбеђење и вршила надзор агенција за некретнине на територији Београда. Контролисани су продавци половних аутомобила и ауто сервиси. Урађено је укупно 549 надзора, донето је 71 решење, поднета 1 кривична пријава, 27 захтева за покретање прекршајног поступка и 62 прекршајна налога.