IZVOD IZ ZAPISNIKA SA KOLEGIJUMA OD 08.04.2016. GODINE


Ilija Milinović, načelnik Okruga upoznao je prisutne načelnike okružnih područnih jedinica sa zaključcima sa sastanka načelnika svih okruga i predstavnika Minisarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Upravna inspekcija od trenutka raspisivanja izbora, vrši vanredni i redovni nadzor biračkih spiskova lokalnih samouprava Sremskog i Mačvanskog okruga. Kontroliše se i overa potpisa za predstojeće izbore. U toku je i kontrola maksimalnog broja zaposlenih u lokalnim samoupravama. Republička komunalna inspekcija u saradnji sa sanitarnom inspekcijom vršila je nadzor u Kolubarskom i Mačvanskom okrugu, dok se za naredni mesec planira kontrola Južnobačkog i Sremskog okruga od strane ove inspekcije.

Tržišna inspekcija tokom marta meseca uradila je 81 kontrolu, podnela 10 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka. Kontrola ove inspekcije sve specijalizovanija, a kontrole se vrše po nalozima sektorakoji su uglavnom usmereni na borbu protiv sive ekonomije. Ove kontrole rade se u saradnji sa inspekcijom rada.

Inspekcija rada u martu mesecu kontrolisala je fizičko-tehničko obezbeđenje i vršila nadzor agencija za nekretnine na teritoriji Beograda. Kontrolisani su prodavci polovnih automobila i auto servisi. Urađeno je ukupno 549 nadzora, doneto je 71 rešenje, podneta 1 krivična prijava, 27 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i 62 prekršajna naloga.