Daily Archives: 8. мај 2016.


ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА КОЛЕГИЈУМА ОДРЖАНОГ 08. 05.2016. ГОДИНЕ

Инспекцијске службе за Сремски управни округ током претходног месеца вршиле су надзор и радиле сагласно годишњем и месечном плану рада. Водна инспекција контролисала је рибњаке и вршила контролу извршења решења. Управна инспекција вршила је ванредни надзор над вођењем дела бирачког списка, а затим и контролни надзор над вођењем бирачког списка. Ветеринарска инспекција последње недеље априла […]