IZVOD IZ ZAPISNIKA SA KOLEGIJUMA ODRŽANOG 08. 05.2016. GODINE


Inspekcijske službe za Sremski upravni okrug tokom prethodnog meseca vršile su nadzor i radile saglasno godišnjem i mesečnom planu rada.

Vodna inspekcija kontrolisala je ribnjake i vršila kontrolu izvršenja rešenja.

Upravna inspekcija vršila je vanredni nadzor nad vođenjem dela biračkog spiska, a zatim i kontrolni nadzor nad vođenjem biračkog spiska.

Veterinarska inspekcija poslednje nedelje aprila meseca, zbog predstojećih Vaskršnjih i Prvomajskih praznika pojačano je kontrolisala mesare i ugostiteljske objekte.

Inspekcija rada učestvovala je u više navrata u akcijskim kontrolama gradilišta u Beogradu.