ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА КОЛЕГИЈУМА ОДРЖАНОГ 08. 05.2016. ГОДИНЕ


Инспекцијске службе за Сремски управни округ током претходног месеца вршиле су надзор и радиле сагласно годишњем и месечном плану рада.

Водна инспекција контролисала је рибњаке и вршила контролу извршења решења.

Управна инспекција вршила је ванредни надзор над вођењем дела бирачког списка, а затим и контролни надзор над вођењем бирачког списка.

Ветеринарска инспекција последње недеље априла месеца, због предстојећих Васкршњих и Првомајских празника појачано је контролисала месаре и угоститељске објекте.

Инспекција рада учествовала је у више наврата у акцијским контролама градилишта у Београду.