Daily Archives: 8. јун 2016.


ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА КОЛЕГИЈУМА ОДРЖАНОГ 08.06.2016. ГОДИНЕ

Илија Милиновић начелник Сремског управног округа обавестио је присутне инспекторе о свом присуству презентацији е-писарнице у организацији Западнобачког округа и указао на неопходност свих инспекцијских служби да се врло брзо адаптирају и прилагоде раду е-писарнице јер се увођењем ове писарнице битно побољшава ефикасност, контрола је много боља, а рад инспектора у потпуности транспарентан. На истом […]