IZVOD IZ ZAPISNIKA SA KOLEGIJUMA ODRŽANOG 08.06.2016. GODINE


Ilija Milinović načelnik Sremskog upravnog okruga obavestio je prisutne inspektore o svom prisustvu prezentaciji e-pisarnice u organizaciji Zapadnobačkog okruga i ukazao na neophodnost svih inspekcijskih službi da se vrlo brzo adaptiraju i prilagode radu e-pisarnice jer se uvođenjem ove pisarnice bitno poboljšava efikasnost, kontrola je mnogo bolja, a rad inspektora u potpunosti transparentan.

Na istom sastanku bilo je reči i o primeni Zakona o inspekcijskom nadzoru kao i o nedostatku osnovnih sredstava za rad inspekcijskih službi i nedovoljnom broju inspektora.

Veterinarska inspekcija nema dovoljan broj izvršilaca – inspektora i ovo će biti veliki problem u momentu kada fabrika „Mitros“ počne da radi punim kapacitetom, jer će to značiti rad u dve smene. Za takav rad nema dovoljan broj inspektora.

U radu svih inspekcija tokom maja meseca uočen je manji broj kontrola zbog čekanja pratećih akata Zakona o isnpekcijskom nadzoru.