ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА КОЛЕГИЈУМА ОДРЖАНОГ 08.06.2016. ГОДИНЕ


Илија Милиновић начелник Сремског управног округа обавестио је присутне инспекторе о свом присуству презентацији е-писарнице у организацији Западнобачког округа и указао на неопходност свих инспекцијских служби да се врло брзо адаптирају и прилагоде раду е-писарнице јер се увођењем ове писарнице битно побољшава ефикасност, контрола је много боља, а рад инспектора у потпуности транспарентан.

На истом састанку било је речи и о примени Закона о инспекцијском надзору као и о недостатку основних средстава за рад инспекцијских служби и недовољном броју инспектора.

Ветеринарска инспекција нема довољан број извршилаца – инспектора и ово ће бити велики проблем у моменту када фабрика „Митрос“ почне да ради пуним капацитетом, јер ће то значити рад у две смене. За такав рад нема довољан број инспектора.

У раду свих инспекција током маја месеца уочен је мањи број контрола због чекања пратећих аката Закона о иснпекцијском надзору.