Daily Archives: 7. jul 2016.


IZVOD IZ ZAPISNIKA SA KOLEGIJUMA ODRŽANOG 07.07.2016. GODINE

Na sednici kolegijuma prisutni načelnici inspekcijskih službi konstatovali su da je Zakon o inspekcijskom nazdoru u punoj primeni. Aktivnosti veterinarske inspekcije tokom juna meseca u najvećoj meri usmerene su na pojavu nodularnog dermatitisa, kojeg na području Sremskog okruga nema. U postupku je formiranje lokalnog kriznog centra. Veterinarska inspekcija izvršila je sveobuhvatnu kontrolu proizvođača sladoleda kojom […]