IZVOD IZ ZAPISNIKA SA KOLEGIJUMA ODRŽANOG 07.07.2016. GODINE


Na sednici kolegijuma prisutni načelnici inspekcijskih službi konstatovali su da je Zakon o inspekcijskom nazdoru u punoj primeni.

Aktivnosti veterinarske inspekcije tokom juna meseca u najvećoj meri usmerene su na pojavu nodularnog dermatitisa, kojeg na području Sremskog okruga nema. U postupku je formiranje lokalnog kriznog centra. Veterinarska inspekcija izvršila je sveobuhvatnu kontrolu proizvođača sladoleda kojom prilikom je konstatovano da je u gotovo 80% pregledanih objekata sporna higijena.

Na teritoriji Sremskog okruga od strane fitosanitarne inspekcije počela je kontrola GMO soje.

Inspekcija rada proteklog meseca kontrolisala je hotele, hostele i druge objekte, a rađeni su i vanredni nadzori gradilišta.

Pokrajinska sanitarna inspekcija vršila je pojačan nadzor ugostiteljskih objekata uz magistralni put, kao i pojačan nadzor objekata za sport i rekreaciju.Akcenat pri kontroli objekata za sport i rekreaciju bio je na bazenima tj. na primeni dezinfekcionih sredstava. Uočena je i najezda krpelja i komaraca, a na teritoriji okruga vršeno je prskanje komaraca sa vode, zemlje i iz vazduha.

Republički inspektor za bezbednost plovidbe ukazao je na činjenicu da je s početkom letnje sezone povećan  i broj plovila na vodi, povećan broj javnih plovila za prevoz putnika, a samim tim i veća angažovanost ove inspekcije. Kontrolišu se takođe i skelski prelazi. Da bi se obezbedila znatno veća prisutnost ove inspekcije na reci, neophodan je veći broj inspektora i bolja opremljenost službe.