САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ЖЕЉЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ


Поводом реализације Пројекта реформе железнице, у вези дела пруге Шид – Сремска Рача и задржавање возног реда у селу Кукујевци, општина Шид, одржан  је састанак у седишту Сремског управног округа у Сремској Митровици 12.07.2016. године.

Састанку су присуствовали представници „Инфраструктура жељезнице Србије“ а.д., „Србијавоз“

а.д., представници локалне самоуправе у Шиду и Сремског управног округа.

Општина Шид је показала велико интересовање за преузимање права управљања на деоници пруге Шид – Сремска Рача.Договорено је да се у потпуности прецизирају услови и обавезе које би произашле из овог процеса.

Од краја претходне године, возови који саобраћају кроз Кукујевце нису у важећем реду вожње  и ту се не заустављају. Због велике заинтересованости за овај вид превоза грађанима, међу којима има доста запослених, ученика и других путника, било би неопходно обезбедити ову врсту услуге. Представници „Србијавоза“ изразили су спремност да се сагледају економски и функционални разлози оваквог захтева и уколико они буду оправдани за очекивати је да се поново успостави званични ред вожње кроз Кукујевце.  

5