Нови начелник Сремског управног округа


На седници Владе РС одржаној 02. новембра 2017. године, Решењем 24 број: 119-10773/2017 постављен је Перица Гаковић дипломирани психолог из Руме за начелника Сремског управног округа са седиштем у Сремској Митровици.