КОЛЕГИЈУМ 07.11.2018.ГОДИНЕ


Дана 07.11.2018. године, одржан је колегијум Сремског управног округа.

На седници колегијума присутни начелници инспекцијских служби, изнели су следеће податке:

– Ветеринарска инспекција: 31.10.2018. године окончала је поступак утврђивања бројног стања стоке на регистрованим пољопривредним газдинствима, ради учествовања на конкурсу за закуп пољопривредног земљишта.

– Инспекција рада: током протеклог месеца ова инспекција, обавила је 118 интегрисаних надзора, учествовала у акцијама на територијама других округа сходно налозима ресорног министарства и започела похађање обуке за е-инспектора.

– Покрајинска санитарна инспекција:током октобра месеца вршила је надзор вакциналних пунктова свих 7 домова здравља на подручју Сремског управног округа, а у току је ревизија вакциналне картотеке у поменутим домовима здравља. Проценат вакциналног обухвата у Срему је од 93% до 98%.

– Управна инспекција: због избора за Националне савете вршен је ванредни надзор над вођењем посебног бирачког списка.