Буџет


Документи за преузимање

Биланс стања за 2013 годину

Биланс стања за 2014 годину

Биланс стања за 2015 годину

Финансијски план за 2014 годину

Финансијски план за 2015 годину

Финансијски план за 2016 годину

Финансијски план за 2017.годину

Извршење буџета за 2013 годину

Извршење буџета за 2014 годину

Извршење буџета за 2015 годину

Извршење буџета за 2016.годину

Изршење буџета за 2017.годину


Ревизија буџета

Буџет није био подвргнут ревизији буџета.


Додатни извори финансирања

Осим средстава одобрених Буџетом за 2015 и буџетом за  2016 годину Округ нема додатних извора финансирања.