Приступачност управе особама са инвалидитетом


Нажалост Сремски управни округ има такву локацију да нема погодну приступачност особама са инвалидитетом. Округ се налази на другом спрату а једино степеницама се може доћи до овог органа управе.