Zapisnici sa sastanaka


IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 11 SEDNICE SAVETA SREMSKOG UPRAVNOG OKRUGA

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA KOLEGIJUMA ODRŽANOG 9.03.2015.GOD.

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA II REDOVNE SEDNICE OKRUŽNOG ŠTABA ZA VS OD 17. MARTA 2015. GODINE

IZVOD SA XII SEDNICE SAVETA SREMSKOG UPRAVNOG OKRUGA

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA SEDNICE KOLEGIJUMA ODRŽANOG 7.05.2015.GOD.

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA XIII SEDNICE SAVETA SREMSKOG UPRAVNOG OKRUGA ODRŽANE 29.05.2015.GODINE

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA KOLEGIJUMA OD 07.07.2015. GODINE

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA SEDNICE OKRUŽNOG ŠTABA SREMSKOG UPRAVNOG OKRUGA OD 07.07.2015. GODINE

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA KOLEGIJUMA OD 07.08.2015. GODINE

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA KOLEGIJUMA SREMSKOG UPRAVNOG OKRUGA OD 07. SEPTEMBRA 2015. GODINE

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA KOLEGIJUMA SREMSKOG OKRUGA OD 07. OKTOBRA 2015. GODINE

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA ZAJEDNIČKE SEDNICE SAVETA OKRUGA I OKRUŽNOG ŠTABA ZA VS OD 23.2.2016.GODINE

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA ZAJEDNIČKE SEDNICE SAVETA SREMSKOG UPRAVNOG OKRUGA I OKRUŽNOG ŠTABA ZA VS OD 9.3.2016.GODINE

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA KOLEGIJUMA OD 08.04.2016. GODINE