ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА 11 СЕДНИЦЕ САВЕТА СРЕМСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА