ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА II РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ОКРУЖНОГ ШТАБА ЗА ВС ОД 17. МАРТА 2015. ГОДИНЕ