ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦЕ ОКРУЖНОГ ШТАБА СРЕМСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ОД 07.07.2015. ГОДИНЕ