ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА СА XIII СЕДНИЦЕ САВЕТА СРЕМСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ОДРЖАНЕ 29.05.2015.ГОДИНЕ