Контакт


Сремски управни округ
Светог Димитрија бр. 8
22000 Сремска Митровица

 

Телефон Факс
Сремски управни округ – Начелник 022/610-569 022/610-567
Стручна служба – шеф Одсека Душанка Нулеши 022/610-295
Финансијско-материјални послови – Данијела Љеваја 022/615-340
Писарница – Младенка Симић и Велимировић Бранкица 022/610-379
Особа задужена за контакт са странкама – Душанка Нулеши info@sremski.okrug.gov.rs
Особа задужена за одржавање презентације – Душанка Нулеши info@sremski.okrug.gov.rs