KOLONE MIGRANATA

I danas 28.10.2015. godine u kontinuitetu, kao svakodnevna pojava, nekoliko hiljada migranata na graničnom prelazu Berkasovo – Bapska prelazi iz Republike Srbije u Republiku Hrvatsku.

KOLONE MIGRANATA

ZDRAVSTVENI NADZOR NAD MIGRANTIMA

ZDRAVSTVENI NADZOR NAD MIGRANTIMA

S obzirom na prolaske i zadržavanja velikog broja migranata preko graničnog prelaza Berkasovo – Bapska, postoji povećan zdravstveni rizik te populacije, ali i samog okruženja. Na tom punktu medicinsku pomoć pružaju ekipe Doma zdravlja Šid, “Lekari bez granica” i organizacija “WAHA”. U cilju što boljeg pružanja neophodne prve pomoći, ali i sprečavanja moguće pojave i […]


POJAČAN NADZOR INSPEKCIJE RADA

Odeljenje inspekcije rada u Sremskoj Mitrovici je dana 21.10.2015. godine, organizovalo pojačane nadzore na teritoriji Sremskog okruga i to u delatnosti trgovine. Primarni cilj ove akcije je suzbijanje rada na crno, ali će se tokom nadzora kontrolisati i primena drugih obaveza propisanih Zakonom o radu i Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu. U skladu […]

POJAČAN NADZOR INSPEKCIJE RADA 2

GRANIČNI PRELAZ BERKASOVO – BAPSKA

GRANIČNI PRELAZ BERKASOVO – BAPSKA

Od popodneva 20.10.2015. godine do jutarnjih sati narednog dana na graničnom prelazu Berkasovo – Bapska prešlo je blizu 9.000 migranata. Hrvatska strana povremeno je propuštala manje grupe oko 100 migranata, odvozeći ih autobusima do prihvatnog centra u Opatovcu. Do sada su evidentirani migranti iz: Sirije, Avganistana, Pakistana, Irana, Iraka, Somalije, Sudana, Gane, Jermena i Palestine. […]


SASTANAK POTPREDSEDNICE VLADE KORI UDOVIČKI CA NAČELNICIMA OKRUGA

Dana 20.10.2015. godine, održan je drugi po redu sastanak potpredsednice Vlade Republike Srbije i ministarke za državnu upravu i lokalnu samoupravu Kori Udovički sa načelnicima Upravnih okruga. Aktivnosti na reformi državne uprave koje se odnose na Upravne okruge, započete su u februaru 2015.godine. Na početku sastanka, predstavnici Svetske banke su dali analizu Stručnih službi Upravnih […]

sastanak kori udovički

DOGOVOR OKO MIGRANATA

DOGOVOR OKO MIGRANATA

Imajući u vidu aktuelnu situaciju sa narastajućim brojem migranata na teritoriji Republike Srbije, 19.10.2015. godine, u Palati Srbija održan je sastanak u organizaciji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sa načelnicima Upravnih okruga. Cilj sastanka je bio postizanje zajediničkog dogovora u vezi zbrinjavanja migranata, odnosno obezbeđenje privremenog smeštaja za ova lica tokom predstojećeg […]


IZVOD IZ ZAPISNIKA SA KOLEGIJUMA SREMSKOG OKRUGA OD 07. OKTOBRA 2015. GODINE

Načelnik Sremskog upravnog okruga je održao 07. oktobra 2015. godine, kolegijum sa predstavnicima svih inspekcijskih službi sa područja Okruga. Kao posebnosti, ističu se aktivnosti vezane za pružanje pomoći migrantima na državnom graničnom prelazu Batrovci. Republička tržišna inspekcija je izvršila 91. kontrolu i podnela 21. zahtev za pokretanje krivičnog postupka. Pored redovnih kontrola, republička inspekcija rada […]


(učesnik Krvavog marša Radovan Jovičić)

KRVAVI MARŠ

Povodom održane komemoracije “Krvavi marš” u Jarku 26. septembra 2015. godine, načelnik Sremskog upravnog okruga Ilija Milinović, se obratio skupu: “Ovde je ispisana jedna od strašnih stranica o stradanju našeg naroda. Ovo je mesto zajedničkog sećanja, ali i učenje o stradanju nedužnih ljudi, a naše okupljanje je simbol zajedništva i opredeljenja za mir i slobodu. […]


BLOKADA GRANIČNOG PRELAZA BATROVCI

Dana 24.09.2015. godine, načelnik Sremskog upravnog okruga Ilija Milinović, obišao je granični prelaz Batrovci na kojem je zbog preduzetih mera od strane Republike Hrvatske zaustavljeno oko 700 teretnih vozila. Zbog pojave špekulacija prilikom prodaje nekih proizvoda, angažovano je Odeljenje tržišne inspekcije Sremskog upravnog okruga, koje je odmah intervenisalo i preduzelo odgovarajuće mere. Načelnik Okruga je […]

blokada graničnog prelaza batrovci

SIMPOZIJUM “ZAJEDNIČKA VIZIJA – ZAPOŠLjAVANjE MLADIH U SRBIJI”

SIMPOZIJUM “ZAJEDNIČKA VIZIJA – ZAPOŠLjAVANjE MLADIH U SRBIJI”

Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ u saradnji sa Ministarstvom oladine i sporta i podršku Ministarstva prosvete, Ministarstva privrede i Ministarstva rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja, realizuje u Srbiji novi projekat “Podsticaj zapošljavanja mladih”. Cilj projekta je da se unaprede uslovi za zapošljavanje mladih, a poslodavcima omogući bolja dostupnost potrebnih kadrova. Sremski okrug, kao […]